Disposem d’un qualificat equip d’R+D intern que ens permet innovar constantment amb nous productes i materials, sempre encaminats cap a la sostenibilitat, reciclabilitat i utilitzant materials de fonts renovables. Estem al servei dels nostres clients, desenvolupant conjuntament nous envasos i noves aplicacions.

Laboratori

Els nostres envasos són testats prèviament al nostre laboratori per ser validats

Taller

Comptar amb un taller particular ens permet reparar, actualitzar i fins i tot fabricar maquinària pròpia

Desenvolupament de producte

Pas 1

Investigació

Quan sorgeix una necessitat per part del mercat i/o client, iniciem un nou desenvolupament, començant per estudiar el producte que el client necessita i les seves característiques, per trobar els materials i els dissenys més adequats.

Pas 2

Desenvolupament

Es desenvolupen els dibuixos tècnics, i es proposa els primers passos, motlles, prototips, temps i necessitats de matèries primeres.

Pas 3

Proves Laboratori

Al nostre laboratori es fan els primers tests, i es validen els materials, es duen a terme les primeres proves industrials i s’envien al client per a la seva aprovació o, si escau, modificació.

Pas 4

Feedback Client

El client fa la prova industrial a la seva planta i amb posterioritat vàlida el prototip o fa les observacions oportunes per a qualsevol modificació.

Pas 5

Implementació

Un cop completades les proves, es confirmen els dissenys i motlles i es procedeix ja a la compra dels utillatges necessaris per a la fabricació del nou producte.